Peter Feddersen

peter.feddersen@intersolia.com

+45 2823 4729

Tag kontrol over kemikalierne (igen).

Har virksomheden for mange kemikalier i kemidatabasen? Eller måske for få? Lad Intersolia komme forbi og lave en fysisk kortlægning af kemikalierne og dermed skabe sikkerhed for kemidatabasen på m-navigator igen kommer til at afspejle virkeligheden. Vi inaktiverer alt gammelt kemi som ikke længere findes i fysisk form og vi skaffer sikkerhedsdatablade og tilføjer de kemikalier som mangler. Det bliver herefter mere overskueligt at lave de lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger for de kemikalier som rent faktisk anvendes. Jo færre kemikalier desto bedre overskuelighed!

Hos Intersolia har vi altid plæderet for at medarbejderne forholder sig til de kemikalier de omgås med i dagligdagen og den risiko som brugen medfører. Det er vigtigt at medarbejderne reagerer og anvender de beskyttelsesmuligheder som arbejdspladsen tilbyder. I løbet af kortlægningen, gennemgår vi derfor et sikkerhedsdatablad for et almindeligt anvendt kemikalie som de fleste teknikerne kender. Det er herefter vores håb at god kemistyring får større opmærksomhed fremadrettet…!

Hilsen Peter