Produkt datablad
1.  Produktet
Total Evolution 900 SXR 5W-40
Art. nr.: 86194793-0010, 86194793-0050, 86194793-0600, 86194793-2080, 86B194793-0010, 86EVOL900SXR540, 194849, 86014 194793-0050
Pr. nr.: IA
Produkt kategori: Motor-, gear- og smøreolier
Produktets anvendelse: Olie til ældre motorer
Emballage typer: 1 ltr. dunk, 5 ltr. dunk, 205 ltr. tromle

2. Producent
Total S.A.
Attention:MSDS departmentAdresse:2, place Jean Millier
La Défense 6
Postnr.:F-92078By:Paris La Défense Cedex
Stat:Land:Frankrig
Telefon:+33 (0) 1 47 44 45 46Telefax:+33 (0) 1 47 44 78 78
Email:reach@total.comWeb:http://www.total.com

3. Fareidentifikation
EU klassificering:
Malkode: Label
Msystem farefarve:
CLP mærkningselementer:
Piktogram:
Signalord:
Farekategori: Alvorlig øjenskade/øjenirritation
Fareklasse- og kategorikode: Eye irrit. 2
H sætninger:
  P sætninger:

   4. Produktets indhold
   Kræftfremkaldende stoffer? Nej

   Uønskede stoffer/ Stoffer på Effektlisten? Nej

   Opløsningsmidler? Nej

   Yderligere info:
   Klassifikationsrelateret information om indgående stoffer:
     - Indeholder et eller flere stoffer der kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

   Øvrig produktinformation:
     - Husk: Spildolien af dette produkt er farlig!

   Kommentarer til SDB:
     - Sikkerhedsdatabladet er ikke forsynet med et produktregisternummer (PRnr)

   5. Sikkerhedsdatablad
   Dato for sikkerhedsdatablad: 18-05-2021