Produkt datablad
1.  Produktet
Total Quartz ineo first 0W-30
Art. nr.: 86183135-0010, 86183135-0050, 86183135-2080, 86B183135-0010, 86FIRST030, 86183135-0600
Pr. nr.: IA
Produkt kategori: Motor-, gear- og smøreolier
Produktets anvendelse: Syntetisk baseret multigrade motorolie for benzin og dieseldrevne motorer.
Emballage typer: 1 ltr. dunk, 5 ltr. dunk, 60 ltr. tromle, 208 ltr. tromle

2. Producent
Total S.A.
Attention:MSDS departmentAdresse:2, place Jean Millier
La Défense 6
Postnr.:F-92078By:Paris La Défense Cedex
Stat:Land:Frankrig
Telefon:+33 (0) 1 47 44 45 46Telefax:+33 (0) 1 47 44 78 78
Email:reach@total.comWeb:http://www.total.com

3. Fareidentifikation
EU klassificering:
Malkode: Label
Msystem farefarve:
CLP mærkningselementer:
Piktogram:
Signalord:
Farekategori:
Fareklasse- og kategorikode:
H sætninger:
 • Indeholder et sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
 • Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
P sætninger:

  4. Produktets indhold
  Kræftfremkaldende stoffer? Nej

  Uønskede stoffer/ Stoffer på Effektlisten? Nej

  Opløsningsmidler? Nej

  Yderligere info:
  Klassifikationsrelateret information om indgående stoffer:
    - Indeholder et eller flere stoffer der kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
    - Indeholder ætsende stoffer

  Øvrig produktinformation:
    - Husk: Spildolien af dette produkt er farlig!

  5. Sikkerhedsdatablad
  Dato for sikkerhedsdatablad: 21-09-2018