Produkt datablad
1.  Produktet
CRC Plastic clean
Art. nr.: 8632125, 8633035
Pr. nr.: IA
Produkt kategori: Rengøringsmidler
Produktets anvendelse: Et universelt rengøringsmiddel til alle plastik- og gummidele i bilen, så som gummimåtter, kofangere og dæksider. CRC Plastic Clean fjerner rester af voks og anden forurening.
Emballage typer: 0,5 ltr. flaske, 1 ltr. flaske

2. Producent
CRC Industries Europe N.V.
Attention:MSDS informationAdresse:Touwslagerstraat 1
Postnr.:B-9240By:Zele
Stat:Land:Belgium
Telefon:(+32) (0) 52 / 45 60 11Telefax:(+32) (0) 52 / 45 00 34
Email:hse@crcind.comWeb:www.crceurope.com

3. Fareidentifikation
EU klassificering:
Malkode: Label
Msystem farefarve:
CLP mærkningselementer:
Ingen mærkningselementer opført

4. Produktets indhold
Kræftfremkaldende stoffer? Nej

Uønskede stoffer/ Stoffer på Effektlisten? Nej

Opløsningsmidler? Ja
Hvis ja, hvilke:
2-butoxyethanol; butylglycol  (Cas nr.: 111-76-2) / Grænseværdi: 20,000 ppm.
Ca. indhold af VOC i produktet: 2,5%

Yderligere info:
Kommentarer til SDB:
  - Sikkerhedsdatabladet er ikke forsynet med et produktregisternummer (PRnr)

5. Sikkerhedsdatablad
Dato for sikkerhedsdatablad: 06-03-2018