Produkt datablad
1.  Produktet
CRC Multi clean
Art. nr.: 8630772, 8633034
Pr. nr.: IA
Produkt kategori: Rensemidler
Produktets anvendelse: Sæbebaseret rensemiddel
Emballage typer: 0,75 ltr. forstøverflaske, 0,5 ltr. plastpose

2. Producent
CRC Industries Europe N.V.
Attention:MSDS informationAdresse:Touwslagerstraat 1
Postnr.:B-9240By:Zele
Stat:Land:Belgium
Telefon:(+32) (0) 52 / 45 60 11Telefax:(+32) (0) 52 / 45 00 34
Email:hse@crcind.comWeb:www.crceurope.com

3. Fareidentifikation
EU klassificering:
Malkode: Label
Msystem farefarve:
CLP mærkningselementer:
Ingen mærkningselementer opført

4. Produktets indhold
Kræftfremkaldende stoffer? Nej

Uønskede stoffer/ Stoffer på Effektlisten? Nej

Opløsningsmidler? Nej

Yderligere info:
Kommentarer til SDB:
  - Sikkerhedsdatabladet er ikke forsynet med et produktregisternummer (PRnr)

5. Sikkerhedsdatablad
Dato for sikkerhedsdatablad: 28-08-2014